La junta directiva

HistÚric de Juntes de l'Associació

27/08/2011 Junta Actual:

President: Sr. Carles Casanovas.
Sots President: Sr. Josep Antonell.
Secretari: Sr. Antoni Gregori.
Tresorer: Sr. Jaume Martí.
Vocal: Sr. Ramon Alberch / Sr. Josep Argemi / Sr. Pere Moratonas / Sr. Joan M. Pérez

26/07/2008 / 27/08/2011 Sisena Junta

President: Sr. Josep Antonell.
Sots President: Sr. Josep Argemí. .
Secretari: Sr. Antoni Gregori.
Tresorer: Sr. Jaume Martí.
Vocals Afegits (28-08-2010): Pere Moratonas /Carles Casanovas

02-07-2005 / 26-07-2008 Cinquena Junta

President: Sr. Jaume Martí.
Sots President: Sr. Josep Argemí. .
Secretari: Sr. Antoni Gregori.
Tresorer: Sr. Josep Antonell.

29-06-2002 / 02-07-2005 Quarta Junta.

President: Sr. Jaume Martí.
Sots President: Sr. Josep Argemí. .
Secretari: Sr. Carles Casanovas.
Tresorer: Sr. Joan Esteve.
Vocals: Josep Antonell / Joan Bravo / Pere Moratonas

30-10-1998 /29-06-202 Tercera Junta:

President: Sr. Josep Argemí.
Sots President: Sr. Jaume Martí. .
Secretari: Sr. Salvador Esteve.
Tresorer: Sr. Santi Corbera.
Vocals Viabilitat Urbanisme: Sr. Josep Antonell / Sr. Joan Font
Vocals Activitat Cultural Rodal:Sr. Joan Esteve / Sr. Salvador Miralles
Vocals Festa Major: Sra. Mercè Argemí

28-03-1998 / 30-10-1998 Segona Junta:

President: Sr. Toni Gregori.
Sots President:Sr. Josep Argemí.
Secretari: Sr. Salvador Esteve.
Tresorer: Sr. Santi Corbera.
Vocals Viabilitat Urbanisme: Sr. Josep Antonell/ Sr. Joan Font
Vocals Activitat Cultural Rodal:Sr. Joan Esteve/Sr. Salvador Miralles
Vocals Festa Major: Sr. Jaume Martí/ Sra. Mercè Argemí

10-06-1995 / 28-03-1998 Constituïda Primera Junta:

President: Sr. Toni Gregori.
Sots President:Sr. Josep Argemí.
Secretari: Sr. Salvador Esteve.
Tresorer: Sr. Pere Moratonas.
Vocals Viabilitat Urbanisme: Sr. Josep Antonell/ Sr. Joan Font
Vocals Activitat Cultural Rodal:Sr. Joan Esteve/Sr. Salvador Miralles
Vocals Festa Major: Sr. Jaume Martí/ Sra. Mercè Argemí

1995.- Inici de l’Associació de Les Arenes.
President Comissió Gestora: Sr. Pere Moratonas