Torre de Telcomunicacions al Raco:

Seguim millorant el camíTenim camí! Tenim el camí que pensem que millor pot adaptar-se a l’entorn natural de Les Arenes.

Des de l’Associació de Veïns de Les Arenes no podem deixar d’agrair a l’Ajuntament de Castellar del Vallès la seva col·laboració per fer-ho possible. Aquest agraïment el volem fer extensiu a totes aquelles persones que des de les seves diferents responsabilitats hi han intervingut i, molt especialment, als integrants de la brigada municipal, l’Alfonso Bermúdez i el Sergio, que han fet realitat el projecte d’adequació del tram que vàrem asfaltar l’any passat.

Ja saps la il·lusió que ens fa tenir Les Arenes a punt de revista!

AAVV Les Arenes
30/06/2012
 

Sr. Alfonso Bermúdez.Asfaltat del cami (Juny 2011).Dimarts, 1 de desembreLes obres de la nova torre de telecomunicacions del Racó començaran en un termini de dos mesos.

El Departament de Governació de la Generalitat construirà la torre, que pal•liarà les deficiències de cobertura de TDT al Racó, el Balcó i les Arenes

El regidor d’Urbanisme, Aleix Canalís, diversos tècnics municipals, representants del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques i representants de les operadores telefòniques Vodafone i Telefònica, s’han trobat aquest migdia per efectuar l’acta de replanteig dels treballs de construcció d’una torre de telecomunicacions al carrer de la Cova del Drac (El Racó).

L’acte, que també ha comptat amb la presència d’un representant de l’Associació de Veïns del Racó, és un tràmit previ a l’inici formal de les obres, que serveix per revisar el projecte i posar-lo en comú sobre el terreny, amb la presència de totes les parts implicades en el procés constructiu, per tal de marcar-ne les característiques i detectar possibles incidències.

La nova torre té per objectiu solucionar les deficiències de cobertura de serveis de comunicacions electròniques detectades al municipi, especialment a les urbanitzacions del Racó, el Balcó i les Arenes.

L’Ajuntament de la vila ha cedit una parcel·la de titularitat municipal, situada entre els carrers de la Cova del Drac i Serra Sant Feliu, per ubicar-hi la torre, i haurà d’habilitar-ne l’accés per a la construcció de la torre. Per la seva banda, el Departament de Governació i Administracions Públiques finançarà la infraestructura, que consistirà en una torre de suport per a antenes, una caseta per a la ubicació d’equipaments i les instal·lacions necessàries per al funcionament de la torre.

La nova torre, que ocuparà una superfície d’uns 30 metres quadrats, forma part del pla d’extensió dels serveis de comunicacions electròniques Catalunya Connecta, que garantirà que al 2010 tots els nuclis de població de més de 50 habitants com a mínim tinguin cobertura de TDT, telefonia mòbil i Internet de banda ampla. En aquest sentit, es garanteix la operativitat dels repetidors de TDT abans de l’apagada analògica, que tindrà lloc al juny de 2010.

Segons Web Ajuntament de Castellar. 

Torre de Telecos: Les obres de la nova torre de telecomunicacions del Racó començaran en un termini de dos mesos.

Contrucció d'una torre de telecos al Racó.Dijous,22 d'octubreEl Departament de Governació de la Generalitat construirà una torre de telecomunicacions al Racó
La instal·lació, situada sobre una parcel·la de propietat municipal, servirà per pal·liar deficiències de cobertura de TDT al Racó, el Balcó i les Arenes

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques construirà, en el marc del pla Catalunya Connecta, una nova torre de telecomunicacions al carrer de la Cova del Drac (El Racó) per solucionar les deficiències de cobertura de serveis de comunicacions electròniques detectades al municipi, especialment a a les urbanitzacions del Racó, el Balcó i les Arenes.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès cedirà una parcel·la de titularitat municipal, situada entre els carrers de la Cova del Drac i Serra Sant Feliu, per ubicar-hi la torre. Per la seva banda, el Departament de Governació i Administracions Públiques finançarà la infraestructura, que consistirà en una torre de suport per a antenes, una caseta per a la ubicació d’equipaments i les instal·lacions necessàries per al funcionament de la torre.

La nova torre, que ocuparà una superfície d’uns 150 metres quadrats, forma part del pla d’extensió dels serveis de comunicacions electròniques Catalunya Connecta, que garantirà que al 2010 tots els nuclis de població de més de 50 habitants com a mínim tinguin cobertura de TDT, telefonia mòbil i Internet de banda ampla.

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha manifestat que “la construcció d’infraestructures com la de Castellar del Vallès és fonamental per desplegar els serveis de telecomunicacions i garantir la cohesió territorial o, el que és el mateix, que tots els ciutadans tinguin accés a aquests serveis visquin on visquin”.

Pla Catalunya Connecta

El pla Catalunya Connecta, impulsat pel Departament de Governació, té una dotació total superior als 110 milions d’euros i comportarà la realització de més de 2.000 actuacions a tot el territori nacional, com ara estudis radioelèctrics, construcció i compartició d’infraestructures i instal·lació d’equips, a partir dels quals es realitzarà l’extensió dels serveis de comunicacions electròniques. En el seu marc d’actuació també es pretén donar respostes específiques a les diferents tipologies de dificultats orogràfiques i de transmissió de senyal radioelèctric del territori català.
 

Torre de telecos