Les Basses de Can Barceló ben netes.

Les Basses de Can Barceló ben netes:

Les Basses de Can Barceló ben netes.

Gracies a que hi ha persones com el Joan Vallhonrat que estimen i cuiden la natural, el dijous dia 13 d’octubre és va poder iniciar per departament corresponent de la Generalitat de Catalunya una bona neteja i desbrossament de les Basses de Can Barceló.

Recordem que aquestes basses estan preparades amb tecnologia adient pel subministrament d’aigua en cas d’incendi i al servei de tothom per aquests efectes.

A les Arenes la paraula NATURA forma part de les nostres paraules clau. És una de les paraules mes apreciades per a tots.

Les Arenes agraeix molt les gestions del Sr. Joan Vallhonrat que estan en línea amb el que nosaltres mes apreciem.

Gracies!!!

AA VV de Les Arenes - Pere Moratonas

Nota: Les fotos donen visió d’un avanç i desprès.

22-0ctubre-2011