Any 2005

Resum any 2.005 les Arenes de Castellar del Valles

Mes  T.Màx. ºC   T.Mín. ºC   PromigºC T màxima  PromigºC T.minima   Presió ATMS. Màx.   Promig Presió M.  Hum. Máx.   Hum. mín.  Promig Hum. Màx.   Promig Hum. Mínim.  Litres/M2  
                       
Gener  18  -7,5  10,75   -1,09  999  981,53  100  27  95,5  56,11 
Febrer  18,5  -5  17,17  -1,12  989  971,44  100  27  98,72  52,62  30,9 
Març  25  -4  15,89  2,09  986  972,12  100  27  99,21  53,62  7,3 
Abril  29  19,37  5,34  982  970,26  100  25  97,48  48,82  20,7 
Maig  30  5,5  24,77  9,44  978  971,57  100  30  99,84  46,28  47,8 
Juny  35,5  29,45  13,92  980  973,22  100  27  99,42  46,71  33,5 
Juliol  36  13  30,46  16,64  981  972,94  100  27  98,47  50,03 
Agost  32  10  27,77  15,08  979  973,41  100  32  100  58,69  64,25  
Setembre  32  24,75  11,87  981  970,23  100  35  99,87  58,91  86,7 
Octubre  26  7,5  21,14  11,02  978  973,94  100  32  100  72,19  205,2 
Novembre  23  -2,5  13,76  5,12  984  971,96  100  36  99,97  74,48  76,1 
Decembre  13,5  -5  13,5  0,42  985  970,21  100  34  100  68,56  19,5 
                       
Máxima  36        999    100         
Mínima     -7,5            25       
Promig      20,7  7,4    973      99  57   
Pluviometria                      598,95 


Registres destacats any 2005.

  2.004  2.005    Registres 
Temperatura màxima.     16 de Juliol    36ºC 
Temperatura mínima.    27 de Gener    -7,5ºC 
Pressió Atm. màxima.    12 de Gener    999mmHg 
Hunitat mínima.    9 de Abril    25 H.rel. 
Aigua màxima.    15 de Octubre    95 lt/m2 
Mes amb pluviometria mes elevada.    Octubre    205,2 lt/mt2 
Decens amb % de pluja amb el any 2.004  659,3 lt/mt2  598,95lt/mt2    -8,94% 
Màxim risc d'incendi.    16 de Juliol    36ºC Temp. i 36ºhumitat rel. mín.