Selecció floral (I):

Hem elaborat aquesta selecció floral (I) i (II) en Francisco Soriano i jo; en Francisco especialment en la part d’informàtica i jo en lo que respecta a la fotografia.
Presento aqueixa col·lecció de flors que viuen en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.
No pretén ser una exposició exhaustiva, sinó quès vol mostrar una flora que no està en certa mesura prou difosa fotogràficament.
Es un treball d’uns quants anys de recerca, ja sigui per que algunes son poc visibles o d’escassa difusió, o be d’altres que estan en indrets de difícil accés, o en llocs poc freqüentats.
S’han inclòs algunes especies que estan en el Perineu, i que per la seva raresa o bellesa les he inclòs en aquesta llista, com per exemple la Cipripedium Calceolus, també anomenada Sabates de la Mare de Deu de molt difícil localització.
Espero que serveixi per gaudir de la seva visió i a l’hora fixar més l’atenció vers la flora que ens envolta i que es tan bonica i variada.
Agraeixo als amics de les Arenes l’invitar-me a fer aquesta presentació, i espero que sigui del vostre gust.
26/08/2008 Joan Llobet i PolDebe actualizar su reproductor de Flash.

Haga clic aquí para actualizar su reproductor de Flash.